Welkom bij Coaching Matters

Centraal in mijn coaching staat het begeleiden van personen en organisaties in het halen van hun doelstellingen door het inzetten van hun talenten. Hiermee versterken ze hun eigen kracht. Een organisatie kan de talenten van de medewerkers inzetten om de doelstellingen te halen en individuen kunnen hun talenten gebruiken om hun blokkades op te heffen.
 
Een groot deel van coachen komt neer op het stimuleren van bewustwording. Bewustwording inzetten kan een blijvend resultaat hebben.

Talenten Coaching

Talentgerichte coaching (strengths-based development) Het richten op competenties die niet voldoende zijn ontwikkeld.

Lees meer ...

Conflict Coaching

Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan, omdat de karakters botsen. Als partijen er samen niet uitkomen ontstaat er een arbeidsconflict die de sfeer op de werkvloer negatief beïnvloedt.

Lees meer ...

Stress Coaching

Stresspreventie door focussen(goede planning)/ Goede voorbereiding/ Timemanagement; je tijd goed gebruiken/ de 80/20 regel; tachtig procent van je energie gaat naar 20 procent van je problemen.

Lees meer ...

Thema Coaching

Coachen is een instrument voor zelfontwikkeling, dat goed combineert met trainingen en workshops.

Lees meer ...

Het belangrijke van het onbelangrijke scheiden helpt je om dichter bij jezelf te komen, zodat je weet wat je wilt.

Coaching Matters